Šilumos tiekimas

Šilumos tiekimo sistemos yra centralizuotos ir vietinės. Centralizuotas šildymas – tai šiluminės energijos (termofikacinio vandens) gamyba viename ar keliuose šaltiniuose ir tolesnis jos paskirstymas tinklais iki vartotojų. Vietinis – kai šiluma gaminama pastate įrengtuose šildymo įrenginiuose.

Centralizuotą šilumos tiekimo sistemą (CŠTS) sudaro:

CŠTS naudojami šilumnešiai – specialiai paruoštas vanduo (termofikacinis vanduo), karštas vanduo arba garas, naudojami šilumai pristatyti.

Iki vartotojų atitekėjusį geriamąjį vandenį ir gamtines dujas vartotojai sunaudoja tiesiogiai, o tiekiant šilumą termofikaciniu vandeniu, vartotojas naudoja ne patį termofikacinį vandenį, o šilumos energiją. Atidavęs šilumą, termofikacinis vanduo grąžinamas atgal į šilumos šaltinį, pvz., į katilinę. Todėl tiekiant šilumą termofikaciniu vandeniu, reikalingi du vamzdynai, kadangi vienu iš jų vartotojui tiekiamas karštas termofikacinis vanduo, o kitu grąžinamas atgal.