Karšto vandens tiekimas

Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas, pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

 

Karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis Jums karštą vandenį pagal pirkimo–pardavimo sutartis. Dažniausiai, tačiau ne visada (plačiau apie tai skaitykite skyriuje „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdai“), karšto vandens tiekėjas ir šilumos tiekėjas yra ta pati bendrovė.

 

Termofikacinio vandens paskirtis yra ne tik pastatų šildymas (plačiau apie tai skaitykite skyriuje „Šilumos tiekimas“), bet ir karšto vandens, tekančio iš čiaupo, ruošimas. Termofikaciniu vandeniu į namą pristatyta šilumos energija šilumokaityje kaitina šaltą geriamąjį vandenį, kuris pašildytas iki nustatytos temperatūros teka namo cirkuliaciniu kontūru ir gyventojų yra naudojamas kaip karštas vanduo. Taigi šilumokaityje du produktai – šaltas vanduo ir šiluma – pavirsta kokybiškai kitu kompleksiniu produktu – karštu vandeniu.