Apie mus

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ savarankiškos veiklos metus skaičiuoja nuo 1998 metų rugsėjo mėn., reorganizavus AB „Lietuvos energija“, kuriai buvo pavaldi ir SP AB „Klaipėdos energija“, o „Šilalės šilumos ūkis“ buvo šios įmonės filialas. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ steigėjas – Šilalės rajono savivaldybės taryba, jai priklauso visos įmonės akcijos.

 

1998 metais UAB „Šilalės šilumos tinklai“ eksploatavo keturias katilines ir du grupinius karšto vandens ruošimo įrenginius. Bendra katilinėse įrengta galia – 31,48 MW. Šilumos tinklų ilgis siekia 12,7 km, karšto vandens – 9,8 km.

 

Sparčiai augant kuro, šilumos energijos gamybos sąnaudoms bei kainai, katilinėse esantys kuro katilai buvo rekonstruoti, investuota į šilumos trasų atnaujinimą. 2005 metais Šilalės šilumos tinklai eksploatavo dvi katilines: Vingininkų kaime, kurios bendras galingumas – 17,7 MW, ir Šilalėje, kurios bendras galingumas – 5,58 MW. Bendras šildomas plotas – 123 622 kv.m. Šilumos vartotojus su katilinėmis jungė 10,16 km termofikacinių ir 7,54 km karšto vandens tinklų.

 

2006 metais parengti ir įgyvendinti investiciniai Šilalės miesto šilumos ūkio atnaujinimo projektai už 3,79 mln. litų (be PVM). Atlikta 3,1 km magistralinių šilumos trasų, pramoniniu būdu izoliuotų bekanaliais vamzdžiais, renovacija – ji atsiėjo 2,935 mln. litų. Už 942,5 tūkst. litų naujai pagaminti ir įrengti 63 automatizuoti šilumos punktai su nuotolinio valdymo, duomenų kaupimo sistema, atnaujinti 8 seni punktai. Rangovas – UAB „Axis Industries“.

 

2009 metų uždaviniai ir priemonės buvo siejami su realiomis bendrovės veiklos galimybėmis. Siekiant, kad šilumos savikaina išliktų stabili, o šilumai gaminti būtų naudojamas pigiausias kuras – vietos žaliavos, tais metais katilinėje Vingininkų kaime pakeistas nauju vienas iš dviejų 3 MW galios vandens šildymo katilas VK-31.

 

2011 metais pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis dėl projekto, kurio suma siekė beveik 6,165 mln. litų, įgyvendinimo. Pusė reikalingų pinigų projektui skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

 

Iki 2011–2012 metų šildymo sezono pradžios buvo rekonstruotos Ligoninės kvartalo, Maironio, Žemaitės gatvėse esančios šilumos trasos, naujai sumontuota šilumos tinklų jungtis tarp Vingininkų kaime bei Šilalėje veikiančių katilinių. Bendrovė, centralizuotai tiekdama karštą vandenį Kvėdarnos miestelio šilumos vartotojams, butuose pakeitė 345 iš 427 karšto vandens apskaitos prietaisų.

 

2012 metais visiškai įvykdyta 2010 metais pasirašyta rangos sutartis su UAB „Klaipėdos inžinerinių tinklų statyba“, įgyvendinant projektą „Šilumos tiekimo trasų modernizavimas Šilalės mieste“. Jis kainavo 6,55 mln. litų (be PVM). Buvo atnaujinta 6,78 km magistralinių šilumos trasų, susidėvėję seni vamzdžiai pakeisti naujais bekanaliais, izoliuotais pramoniniu būdu.

 

Šiuo metu UAB „Šilalės šilumos tinklai“ Šilalės mieste eksploatuoja centrinės katilinės tinklus – 10,117 m. Bendras energinis katilinės pajėgumas – 17,5 MW. Bendras energinis antrosios katilinės pajėgumas yra 2,96 MW, jai priklauso 856 m šilumos trasų. Kvėdarnos miestelyje katilinę su šilumos vartotojais jungia 3632 m tinklų, katilų galia – 3,8 MW. Pajūrio miestelyje nutiesta 171 m šilumos perdavimo tinklų, bendra katilinės, kuri eksploatuojama tik šildymo sezono metu, galia – 0,4 MW. Bendras Šilalės šilumos tinklų eksploatuojamų tinklų ilgis – 14,776 km, bendra katilų galia – 24,66 MW.

 

Centralizuotai tiekiamos šilumos energiją gaunančių pastatų skaičius – 148, iš viso šilumos mazgų – 160. Bendras šildomas plotas siekia 162 574 kv.m, 95 246 kv.m jo sudaro gyvenamasis sektorius, likusį plotą – 67 328 kv.m – įmonių, įstaigų bei organizacijų patalpos.

 

Bendrovė per metus pagamina 29–33 tūkst. MWh šilumos, o vartotojams parduoda 23–26 MWh. Šilumos gamybai per metus sunaudojama 3–4 tūkst. tonų naftos sąlyginio kuro ekvivalentais.