Šilumos ir karšto vandens kainos 2023 m. kovo mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 7,63 ct/kWh (be PVM) – 8,32 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,74 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 4,51 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,38 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 7,63 ct/kWh (be PVM) – 9,23 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,74 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 4,51 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,38 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 7,33 Eur/m3 (be PVM) – 7,99 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,57 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,76 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 7,14 Eur/m3 (be PVM) – 8,64 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,57 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,57 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 9 dalimi, šilumos kainų nustatymo metodika, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr.03E-1449 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“,  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr.03E-60803E-607 nuo 2023 m. kovo 1 d. taikomos šios šilumos kainos ir karšto vandens kainos.

Atgal
Pirmyn