Šilumos ir karšto vandens kainos 2022 m. gruodžio mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 8,79 ct/kWh (be PVM) – 9,58 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,50 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,29 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,00 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 8,79 ct/kWh (be PVM) – 10,64 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,50 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,29 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,00 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 7,93 Eur/m3 (be PVM) – 8,64 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,57 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 7,36 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 7,73 Eur/m3 (be PVM) – 9,35 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,57 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 7,16 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 9 dalimi, šilumos kainų nustatymo metodika, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr.03E-1449 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“,  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr.03E-60803E-607 nuo 2022 m. gruodžio 1 d. taikomos šios šilumos kainos ir karšto vandens kainos.

Atgal
Pirmyn