Šilumos ir karšto vandens kainos 2022 m. rugsėjo mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 9,26 ct/kWh (be PVM) – 10,09 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,50 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,76 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,00 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 9,26 ct/kWh (be PVM) – 11,20 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,50 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,76 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,00 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 8,18 Eur/m3 (be PVM) – 8,92 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,57 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 7,61 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 7,97 Eur/m3 (be PVM) – 9,64 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,57 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 7,40 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2021 m. birželio 28 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-172, Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 03E-60803E-607 nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

Atgal
Pirmyn