Šilumos ir karšto vandens kainos 2022 m. – sausio mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,57 ct/kWh (be PVM) – 6,07 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,50 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 3,16 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos –  -0,09 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 5,57 ct/kWh (be PVM) – 6,74 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,50 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 3,16 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos –  -0,09 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 6,25 Eur/m3 (be PVM) – 6,81 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,57 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 5,68 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 6,09 Eur/m3 (be PVM) – 7,37 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,57 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 5,52 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2021 m. birželio 28 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-172, Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 03E-608, 03E-607 nuo 2022 m. sausio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.


Atgal
Pirmyn