Šilumos ir karšto vandens kainos 2022 m. spalio mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 8,99 ct/kWh (be PVM) – 9,80 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,50 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,49 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,00 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 8,99 ct/kWh (be PVM) – 10,88 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,50 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,49 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,00 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 8,04 Eur/m3 (be PVM) – 8,76 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,57 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 7,47 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 7,83 Eur/m3 (be PVM) – 9,47 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,57 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 7,26 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 14 dalimi, šilumos kainų nustatymo metodika, 2021 m. birželio 28 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-172 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr.03E-60803E-607 nuo 2022 m. spalio 1 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.

Atgal
Pirmyn