Šilumos ir karšto vandens kainos 2024 m. balandžio mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,30 ct/kWh (be PVM) – 6,87 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,74 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 3,56 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 6,30 ct/kWh (be PVM) – 7,62 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,74 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 3,56 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 7,26 Eur/m3 (be PVM) – 7,91 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,58 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,68 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 7,19 Eur/m3 (be PVM) – 8,70 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,58 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,61 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 9 dalimi, šilumos kainų nustatymo metodika, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 20 d. nutarimu Nr.03E-1449 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“,  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr.03E-187303E-607 nuo 2024 m. balandžio 1 d. taikomos šios šilumos kainos ir karšto vandens kainos.

Atgal