Šilumos ir karšto vandens kainos 2024 m. birželio mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,87 ct/kWh (be PVM) – 6,40 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,74 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 3,13 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 5,87 ct/kWh (be PVM) – 7,10 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 2,74 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 3,13 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 7,04 Eur/m3 (be PVM) – 7,67 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,58 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,46 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 6,97 Eur/m3 (be PVM) – 8,43 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,58 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,39 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 9 dalimi, šilumos kainų nustatymo metodika, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 03E-607 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03E-1873 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 03E-1710 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo nuo 2024 m. birželio 1 d. taikomos šios šilumos kainos.

Atgal
Pirmyn