Šilumos ir karšto vandens kainos 2024 m. liepos mėn.

Šilumos kaina

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,51 ct/kWh (be PVM) – 7,10 ct/kWh (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 3,24 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 3,17 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,1 ct/kWh (be PVM)

Vienanarė šilumos kaina kitiems vartotojams – 6,51 ct/kWh (be PVM) – 7,88 ct/kWh (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 3,24 ct/kWh (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 3,17 ct/kWh (be PVM)
  • kuro nepadengtos sąnaudos – 0,1 ct/kWh (be PVM)

Karšto vandens kaina

Daugiabučių namų gyventojams – 7,37 Eur/m3 (be PVM) – 8,03 Eur/m3 (su 9% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,58 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,79 Eur/m3 (be PVM)

Kitiems vartotojams – 7,30 Eur/m3 (be PVM) – 8,83 Eur/m3 (su 21% PVM)

  • pastovioji dedamoji – 0,58 Eur/m3 (be PVM)
  • kintamoji dedamoji – 6,72 Eur/m3 (be PVM)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 9 dalimi, šilumos kainų nustatymo metodika, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 03E-607 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“,  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03E-1873 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos nutarimas dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ koreguoto šilumos gamybos ir (AR) tiekimo pajamų bazinio lygio vienašališko nustatymo 2024 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 03E-796 , Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 03E-1710 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo nuo 2024 m. liepos 1 d. taikomos šios šilumos kainos.

Atgal